Dragi prijatelji,
hvala što iskazujete interes za prikazivanje na Motovun Film Festivalu.
Da bi ušli u predselekciju, prijavljeni filmovi moraju biti nacionalne premijere (ne odnosi sa na hrvatske filmove), ne starije od 18 mjeseci. U kratkometražnu konkurenciju primamo filmove u trajanju do 20 minuta.
Dugometražne i filmove srednjeg metra ne uzimamo u obzir kroz ovaj proces prijave.
Osim prijavljenih filmova, u program uvrštavamo i filmove na poziv selektora.

Rok za prijavu je 31. svibanj 2017.

Svi prijavljeni kandidati biti će obaviješteni o ishodu predselekcijskog procesa do 27.lipnja 2017.

Odaberi svoje natjecanje