Dragi prijatelji,
hvala što iskazujete interes za uvrštenje u program  Motovun Film Festivala.
Prijavljeni filmovi moraju biti nacionalne premijere (ne odnosi sa na hrvatske filmove), ne starije od 18 mjeseci. U kratkometražnu konkurenciju primamo filmove u trajanju do 20 minuta.
Prijave za dugometražne i filmove srednjeg metra ne primamo.
Osim prijavljenih filmova, u program uvrštavamo i filmove na poziv selektora.

Rok za prijavu je 27. svibnja 2018.

Svi prijavljeni kandidati biti će obaviješteni o ishodu predselekcijskog procesa do 29.lipnja 2018.

Odaberi svoje natjecanje